Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN CHIRO ARIKA:

Het is dit jaar vier-en-twintig jaar geleden dat de gemengde Chirogroep Arika werd opgericht, maar al vanaf de jaren 1950 is de Chiro actief in het centrum van Herk-de-Stad.


In september 1950 start de Herkse Chirowerking. Het eerste officiĆ«le aansluitingsformulier van de Chirojongens, toen nog Sint-Martinus genaamd, dateert van het werkjaar 1951-1952. Enkele jaren later, in 1959, wordt de meisjesgroep H. Amandina opgericht.


Wanneer de Chiro op nationaal niveau vanaf eind jaren 1960 enkele veranderingen doorvoert, zien we dat veel groepen hun katholieke naam vervangen. In Herk-de-Stad gebeurt dit vanaf 1970: zowel de jongens- als de meisjeschiro heet vanaf dan Arika. Arika is de oude, Latijnse naam voor Herk.

Vanaf 1994 start de gemengde werking. Na een terugval in het ledenaantal, wat al merkbaar was sinds eind jaren 1980, neemt het aantal leden stilaan toe, vooral vanaf de eeuwwisseling.


In 2014 worden de Chirojongens Arika 64 jaar, en de meisjes 55 jaar. Proficiat aan allen met een hart voor Chiro Arika!...Wordt nog aangevuld